Najczęściej zadawane pytania


Jak w widoku sprawdzania statusu naprawy przez klienta końcowego pokazać na dole link do swojej strony?

W naszym programie wejdź w Opcje -> Dane firmy -> Edycja i w polu "Pełny adres strony www" podaj pełny URL do swojej strony. Pełny to znaczy z poprzedzającymi go znakami http://

do góry...

Jak podawać swoim klientom adres do sprawdzania statusu naprawy aby wchodzili oni z mojej strony http://mojastrona.com/sprawdz_status

W głównym folderze swojej strony http://mojastrona.com utwórz nowy folder o nazwie "sprawdz_status". W folderze tym umieść plik index.html, który oprócz normalne deklaracji dokumentu html będzie miał w sekcji head następującą linijkę: <meta http-equiv="refresh" content="0; URL=http://programserwisowy.info/check_status">

do góry...

Jak podawać swoim klientom adres do sprawdzania statusu naprawy aby wchodzili oni z mojej strony http://sprawdz.mojastrona.com

W panelu swojej domeny mojastrona.com utwórz subdomenę o nazwie "sprawdz", która będzie miała odwołanie do strony http://programserwisowy.info/check_status

do góry...

Nanoszę zadanie do wykonania dla serwisanta. Kiedy wysyłany jest email do niego?

Email do serwisanta jest wysyłany zawsze po naciśnięci klawisza "Zapisz" podczas nanoszenia, bądź modyfikacji zadania. System na chwilę obecną nie pilnuje terminów. Działa jako informator o powstaniu zadania dla serwisanta.

do góry...

Co się dzieje jeśli chcę zmodyfikować zadanie bo klient np. zmienił godzinę?

Po zmianie godziny (bądź jakichkolwiek innych danych) do serwisanta wysyłany jest email informujący go o tym zdarzeniu.

do góry...

Nanoszę zadanie. Jak zaznaczać czy usługa wynikająca z zadania jest wyjazdowa czy na miejscu?

System nie segreguje zadań po tym kryterium. Informacje dotyczące szczegółów zadania należy umieszczać w opisie. Pomocnymi mogą być pola dotyczące klienta, którego dotyczy zadanie, bądź zlecenia do którego powstało zadanie.

do góry...

Czy ktoś inny otrzymuje informacje (emaila) o powstałym zadaniu?

Nie. Informacja dotycząca zadania wysyłana jest do serwisanta, który ma to zadanie wykonać. Zadanie do wykonania pojawia się w obszarze zadań serwisanta wykonującego zadanie i osoby zlecającej zadanie.

do góry...

Czy istnieje widok, który przedstawia w sposób graficzny zajętość dnia poszczególnych serwisantów?

Tak, jest to widok kalendarza dostępny w menu zadań.

do góry...

Dlaczego dostaję emaila z informacją o wykonaniu zadania?

Dlatego, że zlecałeś wykonanie takiego zadania i zadanie to zostało wykonane przez kogoś innego.

do góry...

Dlaczego nie dostaję emaila z informacją o wykonaniu zadania?

Ponieważ sam wykonałeś zadanie, które zlecałeś i informacja o tym fakcie jest ci doskonale znana. Nie ma więc potrzeby informować cię dodatkowo emailem.

do góry...